مانور خیره کننده جت جنگنده تایفون را ببینید
Eurofighter Typhoon یک جنگنده اروپایی چند منظوره و چند ملیتی است که از دو موتور، باله های کانارد و بال های مثلثی استفاده می کند. تایفون توسط کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت اروپایی برای برتری هوایی تولید می شود. در ادامه ویدئویی را مشاهده می کنید که مانور جت جنگنده یوروفایتر تایفون در ایتالیا را نشان می دهد.