موضوع سیل جدی است


فاطمی: موضوع سیل پیش رو جدی است، هرگونه عدم اقدام و کوتاهی در خصوص سیل پیش رو قابل چشم پوشی نیست و مدیران دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در تماس ویدئو کنفرانسی با ستاد مدیریت بحران گفت: بحث سیلاب جدی است، تمام رودخانه ها و مسیرهای سیلاب در مناطق مختلف باید مرحله به مرحله بررسی شود و کوتاهی نشود.

فاطمی ادامه داد: هرگونه کم کاری قابل چشم پوشی نیست و مدیران دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشند.

وی گفت: مرخصی اعضای ستاد مدیریت بحران استان و تمامی دهیاران، بخشداران و فرمانداران لغو شده است.

فاطمی افزود: اگر در روستایی مشکلی پیش بیاید نمی توان آن را نادیده گرفت.