مشارکت پتروپارس و هلدینگ خلیج فارس در توسعه میادین هیدروکربنیبه گزارش شانا به نقل از گروه پتروپارس، سید شمس الدین موسوی با اشاره به رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز و ایجاد اشتغال و مشارکت شرکت های بزرگ کشور در ایجاد زیرساخت های لازم برای تولید و توسعه کشور گفت: بر این اساس و با توجه به نیاز کشور به توسعه میادین هیدروکربوری و تامین خوراک برای تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی، این تفاهم نامه همکاری بین پتروپارس و خلیج فارس منعقد شد. شرکت صنایع پتروشیمی.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور در راستای استراتژی «ایجاد مشارکت در راستای توسعه سبد پروژه ها» که یکی از راهبردهای شش گانه گروه پتروپارس است به امضا رسید، ادامه داد: در این مسیر همکاری دوجانبه در به منظور ارزیابی، سرمایه گذاری، طراحی، ساخت، راه اندازی امکانات. و بهره برداری و توسعه میادین هیدروکربنی در منطقه مارون خامی.

مدیرعامل گروه پتروپارس با بیان اینکه مدت اجرای این تفاهم نامه دو ساله است، درباره برخی از تعهدات مرتبط توضیح داد: قرار است دو طرف ضمن انجام امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی پروژه، کارگروه مشترکی ایجاد کنند. ، برای ارائه برآوردهای دقیق برای سرمایه گذاری و پیش نویس قرارداد. اجرای طرح پس از هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران و اعلام آمادگی برای توسعه میادین گازی در زمینه تامین منابع لازم و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب و تلاش برای انتقال و سپرده گذاری فناوری در کشور.