فیلم ماجرای انگشتر عقیق شهید سلیمانی در هنگام شهادت چه بود؟


عبدالله آذری سازنده سنگ های مذهبی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره انگشتر عقیق شهید سلیمانی توضیحاتی ارائه کرد.

اینجا را ببین: