از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانی
شهردار بلافاصله دستور داد یک پمپ مکش آب بیاورند و تا پمپ برسد با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی درب زیرزمینی ساختند. دقایقی بعد آب زیر زمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شده بود شروع به دعای خیر به مهدی باکری کرد و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. آن شهردار فلانی کجاست که کمی از غیرت شما درس بگیرد؟!