تعداد قربانیان سیل اخیر به ۶۹ نفر رسید


نژاد جهانی معاون فنی و هماهنگی بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور:
بر اساس آمار، تاکنون ۶۹ نفر در سیل اخیر کشور (از اول تا ۱۸ مرداد) جان خود را از دست داده اند.
از میان ۶۹ کشته، ۶ نفر تبعه عراق و ۳ نفر از ۴۵ مفقود اتباع عراق هستند.
در سیل اخیر ۳۹ نفر مجروح شدند که ۳ نفر از آنها تبعه عراق هستند.
۲۴ استان کشور درگیر سیل شدند.
استان تهران بیشترین تلفات انسانی را در این سیل داشته و پس از آن استان های کرمان، یزد، مازندران، مرکزی، سیستان و بلوچستان و لرستان قرار دارند.
در این مدت ۲۰۰۰۰ منزل مسکونی تخریب شده است.