تخصیص بودجه بر اساس برنامه و نیاز مالی شرکت نفت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ماه گذشته با رعایت تکلیف قانونی بندپ. از تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت به تصویب هیات دولت رسید.

در همین راستا، لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در گفت وگویی صحبت کرد. برو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت آه تو اقدام گفت: با تخصیص چهارده و نیم درصد از پایگاه هستم درآمد من مخالف فروش نفت به شرکت ملی نفت بودم، این تخصیص چهارده و نیم درصدی رانت است.

وی افزود: به همین دلیل وزارت نفت چهارده و نیم درصد از منابع فروش نفت را جمع آوری می کند که توانسته رضایت نسبی را در بحث توسعه گاز ایجاد کند. آورده شدهمتاسفانه توسعه گاز در کشور باعث شد که نمایندگان واکنش جدی به این فساد نداشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در اختیار داشتن فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران دلیل بر گرفتن سهم ۱۴.۵ درصدی منابع از فروش نفت نیست، اما به نظر من بودجه این وزارتخانه باید بر اساس نیازها باشد. ارائه شود. با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، بودجه شرکت ملی نفت بر اساس نیازها و برنامه های توسعه ای خواهد بود.

وی ادامه داد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا یک حسنه می تواند ده کار بد را پوشش دهد؟ در تخصیص چهارده و نیم درصد از درآمد سلام رانت به وزارت نفت وجود دارد و باید هر چه زودتر در این زمینه شفاف سازی شود. من مخالف این نوع روابط مالی غیرمنطقی هستم و معتقدم باید بر اساس نیازها و برنامه های توسعه ای تخصیص داده شود.

نماینده صنایع مجلس و نمایندگان مجلس با اشاره به همکاری نکردن دولت قبل در این زمینه و تلاش برخی نمایندگان برای جلوگیری از تخصیص چهارده و نیم درصد از منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت، گفت: کمیته معادن گفت: من و تعدادی از نمایندگان مجلس به این موضوع رسیدگی می کنیم. ما از ابتدا مخالف بودیم اما چون وزارت نفت طرح توسعه گاز را در دستور کار خود داشت و با این ادعا که اگر چهارده و نیم درصد به ما داده نشود، طرح توسعه گاز به مناطق مختلف کند می شود. توانستند رضایت اکثریت نمایندگان مجلس را جلب کنند.