توضیح چگونگی پیدایش حیات در زمین با کشف یک واکنش شیمیایی جدید


ترکیب شیمیایی کشف شده توسط دانشمندان می تواند به حل مشکل چگونگی پیدایش حیات در زمین کمک کند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، گروهی از دانشمندان با کشف مجموعه جدیدی از واکنش های شیمیایی قصد دارند عناصر سازنده حیات موجود در سوپ بنیادی را ایجاد کنند. یافتن حیات از طریق مولکول های غیر زنده یکی از اسرار بزرگ علم است.

به گفته دانشمندان، زندگی اولیه از یک سوپ اولیه حدود میلیاردها سال پیش برخاسته است. همچنین از انرژی چاه های گرمابی برای واکنش های لازم اجزای سازنده حیات استفاده شد. این واکنش ها هنوز ناشناخته است. به همین دلیل، محققان مرکز اسکریپس قصد دارند نسخه خاصی از این سوپ بنیادی ایجاد کنند. اکنون مجموعه جدیدی از واکنش های شیمیایی با استفاده از موادی کشف شد که احتمالاً در مراحل اولیه زندگی بر روی زمین وجود داشتند.

مواد موجود در این واکنش ها شامل سیانید، آمونیاک، دی اکسید کربن و اسیدهای آلفا کتو هستند که در صورت ترکیب اسیدهای آمینه بیشتری تولید خواهند کرد. این ماده برای اجزای مولکول های سازنده حیات ضروری است. به گفته این دانشمندان، اگرچه مواد مورد استفاده ساده تر از فرضیه های موجود است، اما احتمالاً این مواد در اولین مراحل شکل گیری حیات روی زمین وجود داشته اند.