ایمن الظواهری کشته شد
این حمله توسط یک هواپیمای بدون سرنشین انجام شد و در جریان عملیات، الظواهری در منزلی متعلق به دستیار وزیر داخله طالبان حضور داشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت: ما رهبر سازمان تروریستی القاعده را در یک عملیات هواپیمای بدون سرنشین در کابل کشتیم. او عمیقاً در برنامه ریزی حملات ۱۱ سپتامبر و طراحان حملات به آمریکایی ها برای چندین دهه شرکت داشت. الظواهری ردپایی از قتل و خشونت علیه شهروندان آمریکایی را پشت سر خود داشت.