نایب رئیس کمیسیون اجتماعی: مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.گزارش کردن شهرآرانیوزولی اسماعیلی درباره مصوبه مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، با بیان اینکه اصلاحیه کمیسیون تطبیق آیین نامه مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با امضای دکتر قالیباف به دولت ارسال شد، گفت: این اصلاحیه با امضای دکتر قالیباف انجام شد. بر اساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ در تبصره ۲ قانون اساسی که به تصویب مجلس می رسد آمده است که در صورت وجود اختلاف نظر بین رئیس مجلس و هیئت دولت یا در کمیسیون های مربوطه نظر رئیس مجلس معتبر است.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس ادامه داد: در ماده واحده این قانون نیز آمده است که حسب مورد، هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه موظفند نسبت به اصلاح قانون اساسی اقدام کنند. ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس مصوبه و سپس دستور توقف فوری اجرا را صادر کند. انجام دادن

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مهلت یک هفته ای به پایان رسیده است، دولت باید نظر نهایی خود را بر اساس این قانون اعلام کند که یا مصوبه ای که مغایر با قانون تامین اجتماعی شناخته می شود برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع شود. یا هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی آن را اصلاح کند یا درخواست ۳۸ درصد را بپذیرد و ابلاغ کند، البته این امر در مورد افراد شاغل در مؤسسات مشمول قانون کار اعمال می شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: تاکنون دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی اقدامی نکرده است بنابراین باید دستور توقف اجرا را صادر کند و در صورت عدم اعلام تصمیم نهایی بند دوم مصوبه دولت خود به خود لغو می شود و رئیس مجلس باید آن را لغو کند. به دولت اطلاع دهند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی تاکید کرد: البته به دنبال حل این موضوع هستیم تا به اینجا نرسد اما تاکنون آنچه در نظر داشتیم محقق نشده است، بنابراین کمیسیون اجتماعی با جدیت پیگیر این موضوع است و تاکنون. اگر به نتیجه مطلوب نرسید، سعی می کند حقوق بازنشستگان تضییع نشود.