اختصاص یک و نیم میلیون تومان سهام به متولدین ۱۴۰۱


سخنگوی دولت از تخصیص سهام معادل یک میلیون تومان برای متولدین ۱۴۰۰ و یک و نیم میلیون تومان برای متولدین ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت تصمیم گرفت با حمایت از خانواده ها برای فرزندآوری، سهامی معادل یک میلیون تومان برای متولدین این طرح را حمایت کند. در سال ۱۴۰۰ و برابر یک و برای فرزندان متولد ۱۴۰۱ باید نیم میلیون تومان از سبد صندوق های سرمایه گذاری به نوزادان متولد شده در این دو سال تعلق گیرد و این واگذاری سهام مطابق با تورم سالانه در سال جاری ادامه یابد. سال های آینده