شتاب بی سابقه رشد دستمزد در ژاپن – اقتصاد برتر


متوسط ​​حداقل دستمزد ژاپن در سال مالی جاری تا مارس ۲۰۲۳ با سرعت بی سابقه ای افزایش خواهد یافت زیرا تورم جهانی کالاها هزینه های زندگی خانوارها را افزایش می دهد.

تهران – اختازبرتر – ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش #Ektisadbarter به نقل از ترکیه، کمیته وزارت بهداشت ژاپن توصیه کرد که میانگین حداقل دستمزد این کشور ۳۱ ین یا ۳.۳ درصد نسبت به سطح فعلی به ۹۶۱ ین (۳۲.۳۳ RM) در ساعت افزایش یابد. این کمیته متشکل از نمایندگان مدیریت و اتحادیه های کارگری و همچنین دانشگاهیان، هر ساله این توصیه را ارائه می کند که به عنوان استاندارد حداقل دستمزد ملی عمل می کند. دولت هدف خود را افزایش میانگین حداقل دستمزد به ۱۰۰۰ ین یا بیشتر در «در اولین تاریخ ممکن» تعیین کرده است.

افزایش رشد دستمزدها یکی از اولویت های سیاست اصلی نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا است زیرا او به دنبال توزیع مجدد ثروت و کاهش تأثیرات ناشی از افزایش هزینه سوخت و مواد غذایی ناشی از جنگ در اوکراین بر خانواده ها است. قیمت مصرف کننده ژاپن در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافت که سرعت بسیار کمتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای غربی داشت، اما برای سومین ماه متوالی بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی ماند.