دو قانون مالیاتی جدید – اقتصاد برتر


تهران – اختازبرتر – ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بانک اول، بر اساس قانون مصوب شورای اسلامی، پایانه های فروشگاهی و سامانه های مالیاتی با توجه به آماده سازی زیرساخت ها و سامانه های لازم به تدریج اجرا می شود. این موضوع اخیرا در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح و بر اجرای قانون همزمان با اطلاع رسانی عمومی تاکید شد. در همین راستا وزیر اقتصاد در مکاتبه ای با دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرده است که کلیه واجدین شرایط موظف به ثبت نام در سیستم مالیات دهندگان باید اقدام کند.

در ادامه این مکاتبه آمده است با توجه به اینکه سامانه مودیان در تیرماه سال جاری رونمایی شده و سازمان امور مالیاتی آمادگی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارد، لذا پیشنهاد می شود تا فراخوان به شرح زیر برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اجرا و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

۱) فراخوان اجرای داوطلبانه قانون توسط مودیان داوطلب و برخی مودیان خاص اعم از سهامی و شرکتهای دولتی و مؤدیان مشمول قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۰۱ جهت اجرای قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۰۱.

۲) فراخوان اجباری اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱/۷/۱۳۰۱ جهت اجرای قانون از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۰۱.

۳) فراخوان اجباری اعمال قانون توسط صاحبان مشاغل مشمول ۸ فراخوان قبلی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۱ جهت اجرای قانون از ۱/۱/۱۴۰۲.

۴) فراخوان اجباری اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل گروه اول و دوم صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲ جهت اجرای قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۰۲.

۵) فراخوان اجباری اجرای قانون توسط کلیه افراد باقی مانده در تاریخ ۱/۷/۱۴۰۲ جهت اجرای قانون از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲.

تبصره: کلیه افراد مشمول قانون می توانند در هر یک از فراخوان های فوق شرکت کرده و به صورت داوطلبانه قانون را اجرا کنند.