تغییرات جدید کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد


کنکور ۱۴۰۲ در نیمه اول تیرماه و نیمه دوم آذرماه برگزار می شود. ثبت نام مجدد انجام می شود اما پذیرش یک بار انجام می شود.
نمره ای از سوابق تحصیلی با بالاترین نمره دریافت می شود. اگر داوطلبی در دو آزمون شرکت کند، دو نمره و در صورت شرکت در یک آزمون، یک نمره امتحانی خواهد داشت، اما تنها یک نمره آزمون به انتخاب داوطلب محاسبه می شود.
نمره کنکور به اضافه سوابق تحصیلی نمره کل را تشکیل می دهد. داوطلب بر اساس گروه آزمایشی رشته ای را انتخاب می کند.
زیرگروه ها در آزمون ۱۴۰۲ حذف شده اند.
دروس عمومی از قانون جدید کنکور حذف شدند. در واقع این رشته ها از آزمون سراسری حذف و به آزمون های سوابق تحصیلی منتقل شده اند.