۲۴ ساعت نفس گیر برای دلار
به گفته بسیاری از تحلیلگران ارزی بازار تهران، در روزهای اخیر سطوح قیمتی کمتر از کانال ۳۰ هزار تومانی به هسته سخت دلار تبدیل شده است. با توجه به مشاهدات روند قیمتی این ارز در روزهای گذشته، این دومین بار است که شاخص ارز در تلاش برای عبور از کف حمایتی است. ۳۰ هزار تومان بدون نتیجه می ماند. انجام شده است.