پاسخ های عجیب ضارب ماموران پلیس خیابان طالقانی در دادگاه را ببینید
ضارب ماموران پلیس در خیابان طالقانی تهران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. متهم ۲۵ ساله که مقابل میز قاضی سالواتی ایستاده بود، به همه سؤالات فقط گفت «نمی دانم». برخی بر این باورند که این مدل از پاسخگویی به سؤالات، شگرد این فرد برای استفاده از بهانه هایی مانند «عدم هوشیاری در زمان ارتکاب جرم» است. منبع: رادیو