رئیس بازرسی شرکت ملی نفت ایران منصوب شدبه گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در حکم محسن خجستمهر خطاب به داود حبیبی پور آمده است:

با توجه به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مشاور مدیرعامل و رئیس بازرسی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزنده آن شرکت در انجام ماموریت های محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است داود حبیبی پور در سوم خرداد ۱۴۰۱ حکم بازرسی شرکت ملی نفت ایران را از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دریافت کرد.