تهران/ دستگیری عاملان تجاوز جنسی به یک زن
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: بررسی سوابق افراد دستگیر شده نشان داد که این افراد دارای سوابق متعدد کیفری بوده و پیش از این نیز چندین بار به دلیل ارتکاب جرایم مشابه دستگیر شده اند. این افراد در نقاط مختلف شهر اقدام به سرقت و سرقت گوشی تلفن همراه کرده بودند.