بهره مندی شرکت های مستقر در کارخانه نوآوری البرز از خدمات بنیاد نخبگان


پس از امضای تفاهم نامه همکاری، اعضای شرکت ها و گروه های دانش بنیان مستقر در کارخانه نوآوری البرز از خدمات بنیاد نخبگان بهره مند خواهند شد.

دکتر محمد نبیونی رئیس بنیاد نخبگان استان البرز در مراسم امضای تفاهم نامه بین بنیاد نخبگان و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز با اعلام این مطلب گفت: مهمترین محور این تفاهم هم افزایی بین نهادهاست. با هدف اجرای برنامه توانمندسازی نخبگان و تیزهوشان.

در تفاهم نامه منعقده بین بنیاد نخبگان استان البرز و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق، حمایت از استقرار نخبگان و استعدادهای برتر در کارخانه، برگزاری جلسات مشترک حمایتی، معرفی اولویت ها و نیازهای مشاوره برای نخبگان و استعدادها، معرفی نیروی کار مستعد قرار گرفته است. در دستور کار شرکت های مستعد در کارخانه به عنوان یک سرباز.

همکاری شرکت ها و گروه های ایجاد شده در پروژه هسته های پژوهشی مسئله محور در قالب طرح های شهید احمدی روشن و طرح کسب و کارهای دانش بنیان مانند طرح شهید رضوی از دیگر محورهای این تفاهم است.

به این مقاله چه امتیازی میدهید؟