پاسخ آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در رابطه با بوی نامطبوع آب
با در نظر گرفتن عملکرد بهینه (بازده تصفیه بالای ۹۰ درصد از نوع فرآیند لجن فعال هوازی) و فاصله استاندارد تصفیه خانه از مناطق مسکونی شهر (با توجه به جهت باد غالب و موقعیت جغرافیایی تصفیه خانه) ، انتشار بوی بد و نامطبوع در شهرستان با منشا پالایشگاه تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.