بدهی شهروندان به شهرداری به صورت اقساطی پرداخت می شود


سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد: تقسیم بدهی شهروندان به شهرداری تصویب شد.

حجت الاسلام سید محمدناصر حیدری با اشاره به اینکه در زمینه تسویه بدهی به مردم کمک می شود، گفت: گاهی شهروندان قادر به پرداخت نقدی بدهی خود به شهرداری نیستند به همین دلیل شورا تسویه بدهی مودیان را تصویب کرد. .

وی افزود: تفاوت این اقدام با اسناد دریافتنی قبلی این است که شهروندان برای این قسط هزینه مازاد کمتری نسبت به اسناد دریافتنی قبلی پرداخت خواهند کرد.

عضو شورای شهر ادامه داد: متاسفانه هیات تطبیق با استناد به یکی از مواد قانونی مربوط به رفع موانع تولید این مصوبه را رد کرد، در حالی که هیات تطبیق به بند ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها استناد کرد که به صراحت تمام بدهی ها بیان شده است. از مردم به شهرداری مشمول اقساط می شوند. تناقض وجود دارد، به همین دلیل است که اعضای شورا از نظر خود مصری هستند و نظر خود را به کمیته حل اختلاف منتقل کرده اند.