هشدار بغداد در مورد برخورد قانونی با خریداران نفت کردستان عراقبه گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس نامه دریافتی رویترز، سومو تهدید کرده است که اقدام قانونی جدیدی علیه خریداران نفت خام منشاء اقلیم کردستان عراق انجام خواهد داد.

این نامه یکی از آخرین اقدامات وزارت نفت دولت مرکزی عراق برای کنترل درآمد حاصل از صادرات نفت اقلیم کردستان عراق است.

در پایان فوریه سال گذشته دادگاه فدرال عراق قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی خواند و از مقامات این اقلیم خواست نفت خام خود را به دولت بغداد تحویل دهند.

در تصمیم دادگاه فدرال عراق آمده است که اقلیم کردستان باید تمام نفت خام این اقلیم و مناطق همجوار را به عنوان نماینده دولت فدرال به وزارت نفت بغداد تحویل دهد.

این حکم قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت های نفتی، طرف های خارجی و دولت ها را باطل کرد. بر اساس این سند، قراردادهای اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز مشمول این حکم است.

در این حکم همچنین آمده است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق مجاز است کلیه قراردادهای اقلیم کردستان با شرکت های نفت و گاز را بررسی کند.

اقلیم کردستان عراق بارها این حکم را رد کرده است، اما احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه مجمع انرژی عراق در ۲۹ ژوئن گفت که بغداد حکم دادگاه فدرال را که در فوریه صادر شده بود، اجرا خواهد کرد.

در این نامه که به تازگی تهیه شده، آمده است: برای جلوگیری از بارگیری محموله های غیرقانونی نفت خام مبدأ عراق از جمله اقلیم کردستان، برخورد قانونی شدید با تمامی طرف های درگیر انجام خواهد شد.

بر اساس این نامه، وزارت نفت دولت مرکزی عراق و SOMO به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، حق برخورد با هر فروشنده یا خریدار نفت خام غیرقانونی از مبدا عراق و از پایانه نفتی جیهان ترکیه را برای خود محفوظ می دارد. .

این اقدام مشابه اقدام وزارت نفت عراق در سال ۲۰۱۴ برای جلوگیری از تخلیه کشتی های حامل نفت خام از اقلیم کردستان عراق در پایانه های خارجی است.