دولت برنامه ای برای تغییر هیچ وزیری ندارد


علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: جمع بندی حوزه یارانه ها از ابتدا کاملاً مشخص بود و مجلس دولت موظف است یارانه را در قالب کالا و برگ در اختیار مردم و مسیر دولت قرار دهد. از اول هم همینطور بوده است.”

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هر گاه زیرساخت های لازم صددرصد فراهم شود، دولت موظف به اجرای قانون است. تا زمانی که زیرساخت های لازم فراهم نشود، هیچ راهی برای پرداخت نقدی یارانه از سوی دولت وجود ندارد.

جهرمی همچنین اعلام کرد که دولت برنامه ای برای تغییر هیچ یک از وزرا ندارد. طبق قانون، وزیر کار باید ظرف سه ماه به مجلس معرفی شود.