حجم انتقال گاز روسیه به اروپا کاهش یافتبه گزارش خبرگزاری رویترز، داده های اپراتور خط لوله نشان می دهد که حجم گاز انتقال یافته از قسمت شرقی خط لوله یامال-اروپا به لهستان از صبح روز جمعه (۴ سپتامبر) کاهش یافته است، در حالی که عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین و آلمان پایدار ماند. بود.

داده ها حاکی از آن است که جریان خروجی در نقطه اندازه گیری Maleno در مرز آلمان با لهستان به یک میلیون و ۷۲۱ هزار و ۲۰۹ کیلووات ساعت رسیده است که نسبت به رقم ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار کیلووات ساعت در روز پنجشنبه (۳ شهریور) کاهش نشان می دهد. ).

درخواست برای دریافت گاز با بخش شرقی خط لوله یامال-اروپا در روز جمعه یک میلیون و ۷۲۲ هزار و ۹۶۷ کیلووات ساعت بود.

حجم انتقال گاز با خط لوله نورد استریم ۱ ۱۴ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۶۸۹ کیلووات ساعت و ثابت بوده است.

شرکت دولتی گازپروم روسیه هفته گذشته اعلام کرد که عرضه گاز طبیعی به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم-۱ را به مدت سه روز در پایان ماه متوقف خواهد کرد. خط لوله نورد استریم ۱ اکنون تنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می کند.

گازپروم روز جمعه اعلام کرد که ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب گاز از اوکراین از طریق نقطه ورودی سودژا به اروپا ارسال کرده است، بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه.

داده‌های اپراتور سیستم انتقال اوکراین نشان داد که درخواست‌ها برای حجم انتقال از اوکراین به اسلواکی از طریق نقطه مرزی Volke Kapusani در روز جمعه ۳۷ میلیون متر مکعب بوده است.

گازپروم گازرسانی به شرکت هلندی تجارت گاز گاسترا و شرکت دانمارکی Orsted و Shell Energy را به دلیل خودداری از پذیرش طرح پرداخت روبل برای گاز متوقف کرده است.