سال گذشته ۲۱ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند


رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست:
بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مورد مرگ ناشی از آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق دو و نیم میکرونی گزارش شده و ۱۱ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام می شود اگر بتوان از این خسارات جلوگیری کرد، مرگ حدود ۶ هزار نفر در تهران گزارش شده است.