واکسن ایرانی آمیکرون برای تزریق تایید شد


دکتر صابونی مدیرعامل شرکت سینا فارمد با اشاره به تلاش ۲۹ روزه ۴۰۰ متخصص برای کسب دانش تولید واکسن برکت پلاس گفت: این واکسن با هدف شکست سویه آمیکرون تولید شد و وی دریافت کرد. واکسن وزارت بهداشت

وی اثربخشی و ایمنی ۸۰ درصدی این واکسن در برابر ویروس آمیکرون را از مزایای این واکسن دانست و افزود: این واکسن بر پایه ویروس غیرفعال ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت سینا فارمد گفت: در زمستان سال گذشته با شناسایی سویه آمیکرون، متخصصان گروه دارویی برکت موفق به تولید واکسن اختصاصی این ویروس شدند.

وی می گوید: پس از موفقیت و اثربخشی ۱۰۰ درصدی واکسن جدید کوویران برکت برای سویه آمیکرون در مرحله آزمایش حیوانی و ارائه مدارک، مطالعه بالینی این واکسن در ابتدای اسفند ۱۴۰۰ با تزریق برکت آغاز شد. واکسن پلاس برای ۲۱۰ داوطلب.

صابونی گفت: در این مطالعه داوطلبانی که دوز اول و دوم یکی از دو واکسن برکات و سینوفارم را دریافت کرده بودند، واکسن جدید تزریق و مدارک و نتایج این آزمایش به وزارت بهداشت و درمان و تزریق اضطراری ارسال شد. مجوز صادر شد.