حمله به دو امام در قم + عکس


گزارش کردن شهرآرانیوزبستانی امام جماعت مسجد متحد قم یکی از قربانیان ضرب و شتم دو نفره در تشریح این حادثه گفت: روز دوشنبه وقتی از مسجد برگشتم با صحنه ای غیر قابل باور مواجه شدم. رهبر را دیدم که با تلفن همراه صحبت می کند، من در ماشین بودم و او دستش را بلند کرد و سلام کرد، گفتند بیهوش شده است».

وی افزود: از هدف و نیت آنها اطلاعی ندارم اما دست بردار نبودند و مدام به بدن وی ضربه می زدند و با دیدن من که عمامه بر سر داشتم به خودروم حمله کردند و تمام شیشه های خودرو را شکستند.

بستانی گفت: پایین آمدم تا جلوی آنها را بگیرم، آنها مرا کتک زدند و از ناحیه دست مجروح شدم و من روی زمین افتادم و فقط با پاهایم از خودم دفاع می کردم، آنها نداشتند، با فریادهایی که کردم، وقتی مردم آمدند، فرار کردند و وارد خانه‌ای در همان کوچه شدند».

حمله به دو امام در قم + عکس

۴۰ دقیقه تاخیر اورژانس و نیروی انتظامی

امام جماعت مسجد در ادامه گفت: متأسفانه اورژانس و نیروی انتظامی با ۴۰ دقیقه تأخیر به محل رسیدند و حیف از آن افسر پلیس که وقتی گفتم داخل خانه مخفی شده اند بی تفاوت پاسخ داد اجازه بدهید. بعداً گزارشم را تکمیل کن: «می روم دستگیرشان می کنم. اما هیچ اقدامی نکرد. اگر به خانه ای که آنها مخفی شده بودند می رفت، می توانست آنها را دستگیر کند، اما متأسفانه هیچ اقدامی برای دستگیری آنها انجام نشده است».

وی در خصوص وضعیت جسمانی خود و حیدری گفت: دستم آسیب دیده و تمام بدنم کبود شده است و حجت الاسلام حیدری در بیمارستان بستری است و امروز باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

حمله به دو امام در قم + عکس

منبع: میدان