خبر خوب برای سهامداران


به گزارش همشهری آنلاین، پیمان حدادی به بازگشایی نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید زمان برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری سهام استانی مشخص شود.

وی بیان کرد: با تعیین تاریخ برگزاری جلسات توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزاری این جلسات را دارد.

حدادی با بیان اینکه پیش بینی می شود سود سهام عدالت دو برابر شود و به ۶۰ همات برسد، تصریح کرد: سهامداران یک میلیون تومانی سهام عدالت حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود یک میلیون دریافت می کنند. صد هزار تومان .

مشاور رئیس سازمان بورس در خصوص سهام عدالت در خصوص زمان اجرای سود سهام عدالت گفت: در صورت همکاری شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که سهام عدالت در ۲ مرحله واریز شود. مثلاً در پایان پاییز. ۱۴۰۱ و آخر زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.