قطار تهران – کربلا تا پایان سال فعال می شود


مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اعلام تداوم قطار تهران – کربلا تا پایان سال گفت: تا پایان شهریورماه ۱۱۱ کیلومتر خط ریلی در استان های خوزستان، یزد و لرستان افتتاح می شود.