بارگذاری مدارک معلمان در سامانه «رتبه بندی» تا ۴ شهریور تمدید شدگزارش کردن شهرآرانیوزدر متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به درخواست تعداد زیادی از همکاران که به دلیل رفت و آمد و یا مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک موفق به ثبت نام و بارگذاری کامل مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان در مهلت تعیین شده، مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ تمدید می شود.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: یادآور می شود همکارانی که ثبت نام نهایی انجام داده اند ولی قصد ویرایش اطلاعات خود را دارند می توانند در مهلت تمدید شده مجددا اطلاعات خود را اضافه یا کم کنند.