برداشت شبانه خرما در دشتستان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دشتستان با ۷۰ درصد از نخیلات استان بوشهر قطب تولید خرمای استان بوشهر محسوب می شود.

۱۶۵۰۰۰ تن محصول از ۳۴۰۰۰ هکتار در سال نخیلات استان بوشهر برداشت می شود.

این روزها استان بوشهر روزهای گرم و مرطوبی را سپری می کند که کار در باغات را با مشکل مواجه می کند و کشاورزان و کارگران ترجیح می دهند خرما را در شب برداشت کنند.