نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفتهبه گزارش ملیت به نقل از ایسنا، نمایشگاه انفرادی نقاشی «لکه ای از زندگی روی دیوار بود» به نمایش نقاشی های احمدرضا احمدی به نشانی سنایی، خیابان شاهین (خدری)، گاری او، پلاک ۱۸ برپاست. خیابان تهران. اولی در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۳۱ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

چاپ شده

«چاپ شده» نام نمایشگاهی گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلف اختصاص دارد و در تهران، کوچه یا سیزدهم، خیابان کریمخانزند، خیابان کریمخانزند، پلاک ۵ در گالری شیرین در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۲۱ مهرماه ادامه دارد همه روزه به جز دوشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

چگونه می توان ایرانی بود؟

نمایشگاه انفرادی “چگونه ایرانی باشیم؟” که به نمایشگاه آثار ابوشاهی اختصاص دارد در گالری هما به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد ۱ در حال برگزاری است.این نمایشگاه که تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد. همه روزه از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

حقیقت یک رویا نیست، رویا است

نمایشگاه انفرادی «حقیقت رویا نیست که رویاهاست» که به نمایشگاه آثار روبرتو ویلا اختصاص دارد در تهران، کوچه سلامت، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، پلاک ۶، کارخانه آرگو در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۲۷ شهریورماه ادامه دارد همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

مرثیه گل…

«مرثیه گلها…» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلف در گالری طراحان آزاد، خیابان ولیعصر، خیابان فتحی شقاقی، پلاک ۵، میدان سلماس در حال برگزاری است. تهران. این نمایشگاه که تا ۳ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

خارج از زمان

نمایشگاه انفرادی «فراتر از زمان» به نمایش آثار پریدخت مشک زاد در تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان ایرانشهر، پلاک ۱۶، پلاک ۱۶ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

جزایر تنهایی

«الجزایر تنها» نام نمایشگاهی است که به نمایش آثار سارا حسینی اختصاص دارد و در تهران، پروژه های آران، کوچه لولاگر، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

تجمع

نمایشگاه گروهی «انباشت» که به نمایش آثار هنرمندان مختلف اختصاص دارد در تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۸، گالری +۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۴ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۳ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

آثار حمید مهدوی

نمایشگاه انفرادی «آثار حمید مهدوی» ویژه نمایش آثار حمید مهدوی در تهران، اقدسیه، آجودانیه، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۲ گالری احسان در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۳۱ شهریور ادامه دارد همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

گلستان

نمایشگاه انفرادی «گلستان» ویژه نمایش آثار علی گلستانه در تهران، خیابان کماسایی، خیابان دروس، پلاک ۳۴ گالری گلستان در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۹ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

شیب دوم خط

«شب دوم خط» نام نمایشگاه انفرادی نمایش آثار هانیه برزگر است که در گالری کهفی واقع در تهران، بلوار قیطریه، خیابان حدادنژاد، نبش خیابان حدادنژاد، روبروی پارک قیطریه در حال برگزاری است. بن بست عزیزی پلاک ۱ این نمایشگاه که تا ۳ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز دوشنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

پاس کشویی

نمایشگاه انفرادی «ابور لگزان» به نمایش آثار طناز پرشان زاده در گالری شلمان به نشانی تهران، میرداماد، خیابان رودبرغربی (جنوبی)، پلاک ۲۷، رودبرغربی (جنوبی)، پلاک ۲۷ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۳ شهریور ادامه دارد همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

سفر پیدایش

نمایشگاه انفرادی نقاشی «سفر ظهور» که به نمایش آثار صفا امیر مقدم اختصاص دارد در تهران، بن بست پروانه، بعد از خیابان مفتح، پلاک ۴ گالری ژاله در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۷ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

واقعیت تاسف بار یا چیزهایی که نمی توان در مورد آنها صحبت کرد

نمایشگاه انفرادی «واقعیت ناگوار یا ناگفتنی ها» به نمایش آثار نوگل مظلومی در تهران، خیابان عبده، خیابان لارستان، خیابان مطهری، پلاک ۷ گالری بوان در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.


نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

داستان سنگ

«حکایت سنگ» نام نمایشگاه انفرادی نمایش آثار رسول کاظمی است و در گالری ساربان، خیابان هویزه غربی، شمالی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰، طبقه اول در حال برگزاری است. تهران، خیابان سهروردی. این نمایشگاه که تا ۷ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز سه شنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

باکره

نمایشگاه گروهی «باکره» که به نمایش آثار هنرمندان مختلف اختصاص دارد، در نگارخانه نقش جهان، تهران، نیاوران، از میدان یاسر، یک طرف تجریش، کوچه همایونفر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، آیت الله آیت اللهی در حال برگزاری است. خیابان محمودی پلاک ۹ این نمایشگاه که تا ۳ شهریور ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

کپی و کپی کنید

«نشق و نقش» نام نمایشگاهی گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلف اختصاص دارد و در تهران، کریمخان زند، کریمخان زند، پلاک ۸۹، پلاک ۸۹ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۹ شهریور ادامه دارد همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

نفس های قلم

نمایشگاه انفرادی «ارواح قلم» ویژه آثار حسن آبکار در تهران، ده ونک، خیابان شهید صابری، پلاک ۱، گالری بهار در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۳ شهریور ادامه دارد همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

شی گذرا

«شیء انتقالی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار احمد شربتی اختصاص دارد و در تهران، خیابان شریعتی، میدان قدس، خیابان ماهروزاده، پلاک ۱۱ گالری شریف در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته

پرتگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی «مغک» که به نمایش آثار مریم صفری اختصاص دارد در تهران، میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ گالری عصر در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

نکاتی برای بازدید از گالری در پایان هفته