واریز ۳۸ درصد افزایش حقوق مستمری بگیران از مهر


نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
سازمان تامین اجتماعی دستور افزایش حقوق مستمری بگیران سایر رده ها را صادر کرده و حقوق مستمری بگیران از اول مهرماه افزایش می یابد.
معوقات افزایش حقوق هم به حساب بازنشستگان واریز می شود اما اینکه معوقات یکجا پرداخت شود یا تا پایان سال به تصمیم مسئولان بستگی دارد.