اجاره مسکن به مدت یک سال تمدید شد


فاطمی استاندار یزد:
بر اساس تصمیم سران قوای کشور، افزایش حداکثر ۲۰ درصدی اجاره بها در شهرستان ها مجاز است که متاسفانه رعایت نمی شود.
شورای حل اختلاف با حضور قاضی مستقر در محل اصناف تشکیل شود که بتواند رأی صادر کند. کلیه مالکین موظف به تمدید مدت اجاره به مدت یک سال هستند و در صورت عدم انجام تخلف مرتکب تخلف شده اند.