بازگشت مدیریت آزمایشگاه کلینیک «امید» همدان به علوم/خدمات پزشکی از مهرماه دولتی است.


علیرضا طقیری; سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت وگو با خبرنگار فارس، در خصوص تغییر تعرفه آزمایشگاه کلینیک تخصصی امید همدان از دولتی به خصوصی اظهار داشت: مدیریت آزمایشگاه کلینیک تخصصی امید دانشگاه علوم پزشکی همدان. علوم در دوره مدیریت قبلی دانشگاه به بخش خیریه و اساساً به بخش دولتی منتقل شد. به سازمان های مردم نهاد واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه این واگذاری از طریق قرارداد برون سپاری که دانشگاه علوم پزشکی با موسسه خیریه مهدیه منعقد کرده بود، انجام شد، گفت: در این تفاهم نامه مقرر شده است که آزمایشگاه به ارائه خدمات با نرخ دولتی ادامه دهد و قرارداد داشته باشد. با شرکت های بیمه گر، اما متأسفانه به دلیل شرایط و توجیهات ارائه شده از سوی این موسسه در خصوص مشکلات مالی و شرایط اقتصادی، قرارداد با بیمه تامین اجتماعی را فسخ کرده و از پذیرش بیمه خودداری می کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه در این شرایط این موسسه خدمات آزمایشگاهی کلینیک تخصصی امید را به صورت نیمه خصوصی یا خیریه به مردم ارائه کرده است، خاطرنشان کرد: این امر خارج از توافق دانشگاه علوم پزشکی بوده است. موسسه. باید با نرخ دولتی ارائه می شد نه نرخ دیگری، دانشگاه تذکراتی به این مجموعه داده است.

وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده در نهایت به دلیل عدم توافق در خصوص ارائه خدمات و تداوم آن با نرخ دولتی و رعایت حقوق مردم، مدیریت مجموعه و اداره این آزمایشگاه اقدام خواهد کرد. به دانشگاه علوم پزشکی همدان بازگردانده می شود و دولتی می شود.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه این کلینیک از اول مهرماه سال جاری با مدیریت جدید و با نرخ دولتی به ارائه خدمات می پردازد، گفت: قرارداد با تمامی بیمه های پایه مانند گذشته منعقد می شود و خدمات با نرخ دولتی ارائه می شود. و با قبول بیمه ها. .

انتهای پیام/۸۹۰۲۶/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید