قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه اعلام شد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در مصوبه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی آمده است: بر اساس مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۴ آبان ۱۳۹۸. به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی مصوب کرد:

۱- در اجرای قانون مذکور بسته سیاستی حمایتی قیمت و غیر قیمتی محصولات چغندرقند بهاره و پاییزه برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر تعیین می‌شود.

A: سیاست پشتیبانی غیر قیمتی

یارانه بیمه:

۱- چغندرکاران شرکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی از تخفیف (۲۰) درصدی حق بیمه سهم کشاورزان نسبت به سایر تولیدکنندگان چغندرقند برخوردار خواهند بود.

۲- به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم شکر یا شکر به نرخ ۲۲ هزار ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۸ هزار ریال به عنوان پاداش تحویل داده شود.

۳- به ازای هر کیلوگرم چغندر قند بهاره چهار هزار ریال و چغندرقند پاییزه چهار هزار و ۳۰۰ ریال هزینه حمل و نقل به قیمت تضمینی اضافه می شود.

ب: سیاست پشتیبانی قیمت:

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه به شرح جدول زیر تعیین شده است:

قیمت یک کیلوگرم چغندر بهاره ۱۸۷۰۰ تومان با نرخ ۱۵ درصد

قیمت هر کیلوگرم چغندر پاییزه ۱۸ هزار و ۵۱ تومان با عیار ۱۵ درصد است.

۲- در اجرای بندهای «ت» و «ر» ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت مقررات مدل کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

۳- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رعایت کامل استانداردهای مربوطه ضروری است.

۴- خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.

۵- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی واردات، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، بیولوژیکی، آلی و سموم گیاهی. به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی است.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط به قانون بودجه کشور تامین کند.

به گزارش ایرنا، به این ترتیب در سال زراعی جاری (۱۴۰۰-۱۴۰۱)، قیمت تضمینی چغندرقند بهاره نسبت به سال زراعی گذشته (۱۳۹۹-۱۴۰۰) از ۱۲ هزار و ۴۷۶ ریال به اضافه ۵۰۰ ریال، ۶۲ درصد افزایش یافته است. ریال کمک هزینه ایاب و ذهاب تا ۱۷ هزار ریال. علاوه بر چهار هزار ریال کمک کرایه حمل و نقل و قیمت تضمینی چغندرقند پاییزه در سال زراعی جاری (۱۴۰۱-۱۴۰۰) نسبت به سال زراعی قبل (۱۳۹۹-۱۴۰۰) با افزایش ۵۹ درصدی از ۱۲ هزار و ۴۰ ریال. به اضافه یک هزار ریال کمک کرایه حمل و نقل، به مبلغ ۱۶ هزار و ۴۱۰ ریال به اضافه ۴ هزار و ۳۰۰ ریال کمک هزینه حمل بوده است.