خدمات صنعت نفت تا بازگشت آخرین زائران اربعین حسینیبه گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی در حاشیه بازدید از نحوه و کیفیت خدمات رسانی به زائران حسینی در مرز چذابه و شلمچه اظهار داشت: در راستای همکاری و همکاری با ستاد فرماندهی کل قوا. اربعین در استان خوزستان مقرر شد فعالیت ستاد اربعین صنعت نفت تا در صورت نیاز ادامه یابد.

وی بیان کرد: بخشی از خدمات این ستاد در موکب شهید تندگویان و شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، ناحیه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت، حفاری ملی، اکتشاف انجام می شود. مدیریت شرکت ملی نفت ایران، شرکت آروندان در شلمچه و شرکت مهندسی و توسعه نفت در مهران، هر یک بر اساس امکانات و شرایطی که دارند، بخشی از خدمات را در زمینه تامین نیازهای ضروری، پشتیبانی به عهده گرفته اند. و تخصیص امکانات رفاهی که علاوه بر نیازهای پذیرایی و اقامتی، شامل اختصاص تعداد قابل توجهی اتوبوس برای تسریع در جابجایی زائران از پایانه های مرزی است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اقدامات ستاد اربعین صنعت نفت و بسیج امکانات مذکور در رابطه با ایجاد زیرساخت ها اعم از اسکان، پذیرایی (صبحانه، ناهار و شام)، خدمات فرهنگی و فوریت های پزشکی. بیان کرد: بخش عمده ای از ناوگان حمل و نقل این شرکت در ارتباط با تردد زوار و تسریع در جابجایی آنها به این خدمات اختصاص یافته است.