نتایج نهایی آزمون ۱۴۰۱ اعلام شد


نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۱ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفت.