بررسی دوربین های شهری در مسیر تردد مهسا امینیگزارش کردن شهرآرانیوزسیدمجد میراحمدی در گفت و گوی زنده تلویزیونی با اشاره به درگذشت مهسا امینی و اقدامات این وزارتخانه برای بررسی ابعاد موضوع اظهار داشت: از کلیه دستگاه های مستقیم و غیرمستقیم دخیل در پرونده مرحوم امینی تقاضای ارسال داریم. اسناد، اسناد و فیلم های ما.

وی تصریح کرد: تمامی دوربین های شهری که در روز حادثه در جاده مهسا امینی بوده، بررسی می شود.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور افزود: به طور مستقل تحقیقات خود را جدا از دستگاه های مسئول آغاز کردیم و به محل حادثه رفتیم و کل صحنه را بازسازی کردیم.

میراحمدی افزود: کمیته تخصصی پزشکی متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس سازمان نظام پزشکی و نمایندگان ۳ انجمن علمی جراحی، رادیولوژی و قلب ایران در این کمیته حضور دارند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پایان خاطرنشان کرد: صرف نظر از جنگ روانی و رسانه ای و فضای هیجانی، منتظر نظر سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی و اعلام نظر نهایی هستیم. احتمالا ده روز تا دو هفته طول خواهد کشید.

منبع: فارس