عسگری سرپرست بانک مسکن شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی عسگری را به سمت سرپرستی منصوب کرد. بانک مسکن منصوب

بر اساس حکم وزیر اقتصاد از عسکری خواسته شده تا عملکرد بانک مسکن در این طرح بررسی شود. جنبش ملی مسکن و اهداف حکومت مردمی را بهبود بخشد.

علی عسگری متولد ۱۳۴۵ دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با احراز سمت های معاونت اقتصادی و سازمان هماهنگی برنامه و بودجه، مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس و دبیر اقتصاد کمیته شورا، نماینده وزیر نیرو در کمیسیون تسویه تعهدات ارزی در بانک مرکزی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در تدابیر ویژه اقتصادی. ستاد و مدیر کل دفتر تحقیقات اقتصادی وزارت نیرو (۹۶-۱۳۹۶) نمونه ای از سوابق کاری وی است.