خسارت ۴۰۰ میلیاردی به بانک ها در ناآرامی های اخیر ۱۷ شعبه بانک در کشور دچار آتش سوزی شدند.


خسارت 400 میلیاردی به بانک ها در ناآرامی های اخیر 17 شعبه بانک در کشور دچار آتش سوزی شدند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی از وارد شدن حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به بانک ها در اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: در ناآرامی های روزهای اخیر ۱۷ شعبه بانک در سراسر کشور دچار حریق شده اند.

گزارش کردن شهرآرانیوزعلیرضا قیطاسی با بیان اینکه در ناآرامی های روزهای اخیر ۱۷ شعبه بانک در سراسر کشور دچار آتش سوزی شده اند، اظهار داشت: در استان خراسان شمالی ۵ شعبه بانک ۹۰ تا ۱۰۰ درصد، در استان آذربایجان شرقی ۳ بانک دچار حریق شده اند. ۹۰ درصد و در استان همدان ۲ بانک ۱۰ تا ۲۰ درصد دچار حریق شدند. همچنین در استان ایلام ۴ بانک ۱۰۰ درصد و ۳ بانک ۳۰ تا ۴۰ درصد دچار حریق شدند.

وی اعلام کرد: برآورد دقیق خسارات وارده زمان بر است اما در اغتشاشات اخیر حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به شعب بانک ها وارد شده است.