موفقیت ایران در دستیابی به جایگاه کلیدی در مجمع کشورهای صادرکننده گازبه گزارش شانا، نمایندگان کشورهای عضو در هیئت اجرایی بیست و چهارمین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در سومین روز این نشست پس از مصاحبه با نامزدهای واجد شرایط، نامزد کشورمان را برای این پست مهم انتخاب کردند. محمدامین نادریان.

نادریان برای دو دوره سه ساله به مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه قطر اعزام شد.

وی دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبانی است و دارای تجربیات عملی و درخشان در مدل سازی با داده های بزرگ است.

این موفقیت در دیپلماسی انرژی وزارت نفت مرهون صلاحیت علمی و تخصصی کاندیدای کشورمان و همچنین تدوین استراتژی موثر و رایزنی موفق و استفاده از ظرفیت های مختلف دیپلماسی کشور است. توسط همکاران اوپک و روابط با مجامع انرژی.

بر اساس این گزارش، محمد حمری، دبیرکل JECF و اعضای هیئت اجرایی نیز این موفقیت را به نماینده جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند.

بیست و چهارمین نشست هیئت اجرایی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) پنجم تا هفتم مهرماه سال جاری در دوحه قطر برگزار شد.