حفاری و تکمیل ۴۵ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشوربه گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، مسعود افشار قائم مقام مدیرعامل این شرکت در عملیات حفاری گفت: از ۴۵ حلقه چاه حفاری شده در نیمه نخست امسال، سه حلقه توسعه، چهار رینگ اکتشافی و ۳۸ حلقه تعمیری بوده است.

وی افزود: از تعداد حفر چاه ۳۴ حلقه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ۶ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه چاه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. در قالب یک پروژه و سه مورد در اجرای طرح های مدیریت اکتشاف شرکت ملی می باشد. نفت ایران حفاری و تکمیل شد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۳۹ هزار و ۶۹۰ متر حفاری با استفاده از دکل های خشکی و دریایی این شرکت ثبت شد که این میزان حفاری نسبت به ۶ ماهه نخست امسال ۷ هزار و ۱۲۹ متر افزایش داشته است. پارسال. این امر نشان می دهد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری با بیان اینکه این شرکت ۷۲ دکل حفاری خشکی و دریایی دارد که تعدادی از آنها در برنامه نوسازی و جایگزینی قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۹ دستگاه حفاری خشکی در مناطق عملیاتی در حال جابجایی هستند.