پاسخ معاونت اجتماعی بهزیستی در خصوص صف های طولانی متقاضیان فرزندخواندگیگزارش کردن شهرآرانیوز – شهره شاهرودی معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی است. اولین پرسش و پاسخ ما بدون مقدمه مربوط به موضوع فرزندخواندگی و واگذاری فرزندان مهد حضرت علی اصغر(ع) به زوج های نابارور و خانواده های متقاضی است. پاسخ معاون رفاه اجتماعی رئیس جمهور به وضوح سوال است. او می گوید: الان که با شما صحبت می کنیم، فرزندی نداریم که در قالب طرح فرزندخواندگی به این خانواده ها بسپاریم.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی می گوید: در مهد کودک حضرت علی اصغر(ع) ۴۴ کودک وجود دارد. شاهرودی تاکید می کند که این آمار با ورود و خروج کودکان متفاوت است. وی می گوید: با این آمار تعداد فرزندانی که می توان انفاق کرد دو یا سه فرزند است که در مقایسه با تعداد خانواده هایی که درخواست می کنند بسیار کم است.
به گفته وی، اکنون به ازای هر کودک مهد ۱۴ خانوار متقاضی وجود دارد.

معاون بهزیستی خراسان رضوی بار دیگر به نکته ابتدایی خود – نداشتن فرزند – اشاره می کند و در توضیحات تکمیلی بیان می کند: باید فرزندی داشته باشیم که صلاحیت آن را داشته باشیم که بتوانیم به خانواده ها تحویل دهیم. خانواده ها فکر می کنند همه کودکان و نوجوانانی که به بهزیستی تحویل می شوند توانایی مراجعه به کانون خانواده را دارند اما برخی از این کودکان والدینی دارند که به دلایلی مانند اعتیاد، زندان، کودک آزاری و … به صورت موقت در مراکز هستند. نگهداری شود تا خانواده واقعی کودک شرایط مساعدی پیدا کند و بتواند مسئولیت و مراقبت از کودک را بر عهده بگیرد.

احساس مالکیت و تاکید خانواده ها برای نگهداری دائم از کودک از جمله مواردی است که شاهرودی به آن اشاره می کند. او می گوید این احساس باعث شده خانواده های متقاضی کمتر به سمت سایر طرح های بهزیستی مانند «معتمد موقت» بروند.

اما معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی شرایط فرزندخواندگی را به اختصار اینگونه توضیح می دهد: برای خانواده ها شرایطی وجود دارد که خانواده ها را واجد شرایط فرزندخواندگی می کند؛ اما در این میان شرایط فرزندخواندگی برای خانواده ها وجود دارد. در این میان زوجین باید پنج سال از ازدواجشان گذشته باشد و بی فرزندی آنها ثابت شده باشد.
شاهرودی شرط سنی زوجین را از دیگر شرایط تحویل فرزند عنوان می کند. به گفته وی یکی از زوجین باید بالای ۳۰ سال سن داشته باشد.

اما یکی از انتقادات خانواده ها به فرزندخواندگی طولانی بودن این پروسه است. این انتقاد برای معاونت بهزیستی خراسان رضوی غریب نیست. توضیح وی در این خصوص به این شرح است: خانواده ها همواره این شکایت را مطرح کرده اند، اما باید توجه داشته باشند که این روند به پیگیری خود خانواده ها نیز بستگی دارد. در صورت پیگیری مستمر از سوی خانواده، پروسه فرزندخواندگی حداکثر دو ماه طول می کشد.