کلیه پزشکان موظف به استفاده از کارتخوان – اقتصاد برتر هستند


دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد
مقرون به صرفه تر

رسیدگی به جرایم مالیاتی کلیه صنوف یک مطالبه عمومی و شهروندان است و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردم است.

تهران – اختازبرتر – ۱۲ مهر ۱۴۰۱

به گزارش #اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس بند (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی موظف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. عدم استفاده از پایانه فروشگاه یا دستگاه پذیرش بانکی (POS) یا هرگونه درخواست غیر موجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرش بانکی دیگران، مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. رسیدگی به جرایم مالیاتی تمامی اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندان است و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردم است.

لذا از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به معرفی متخلف و اعلام شماره حساب هایی که وجوه به آنها واریز شده است و یا سایر روش های فرار مالیاتی را از طریق سرشماری اعلام نمایند. ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنید. همچنین سیستم ۱۵۲۶ (مرکز ارتباطات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور) و قسمت افشاگری (گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir آماده دریافت گزارشات شهروندان مبنی بر فرار مالیاتی می باشد.