افزایش قیمت دارو ادامه دارد/ کاهش ۱۰ درصدی مصرف دارو


نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در ایران مصرف واقعی برخی از گروه های دارویی مانند فشار خون و بیماری های قلبی کم است و این آمار نشان می دهد که هنوز بسیاری از بیماران تشخیص درستی دریافت نکرده اند.

مقاله افزایش قیمت دارو ادامه دارد/ مصرف دارو ۱۰ درصد کاهش یافت اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.