ادامه اعتراضات در تهران


ایسنا نوشت: در برخی نقاط مانند خیابان فلسطین شمالی، جماعت محدود برگزار شد، اما تجمعات پراکنده روز چهارشنبه در تهران، برخلاف تجمعات قبلی، از ۲۰ نفر فراتر نرفت و به گونه ای پراکنده شد که حتی به مداخله نیروهای انتظامی حاضر در محل.

امروز در برخی نقاط شهر از جمله دانشگاه تهران برای مدت محدودی تحرکاتی صورت گرفت که بلافاصله با دخالت نیروهای خودی بدون توسل به خشونت به شرایط عادی بازگشت.

به گزارش ایسنا؛ گزارش های میدانی از شهر تهران حاکی از حضور پرتعداد نیروی انتظامی و آرامش نسبی معابر و نقاط اصلی شهر است.

تجمع محدودی در برخی نقاط از جمله خیابان فلسطین شمالی برگزار شد، اما تجمعات پراکنده روز چهارشنبه تهران بر خلاف تجمعات قبلی از ۲۰ نفر فراتر نرفت و به شکلی پراکنده بود که حتی به مداخله نیروی انتظامی نیز منجر نشد. نیروهای حاضر در محل

حضور نیروهای پلیس از زمان شروع این فراخوان که ساعت ۱۲ ظهر اعلام شده بود نسبت به گذشته بسیار کمتر به نظر می رسید و تردد مردم در مراکز شهرها اگرچه روزهای عادی به نظر نمی رسید و بیشتر بود. متراکم، آرام بود.