قدردانی از اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس از عملکرد یک ساله وزارت نفتشجاع الدین بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار شانا به دیدار نمایندگان کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی با جواد اوجی وزیر نفت که سه شنبه گذشته (۲۸ مهرماه) برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه عملکرد شورای اسلامی شهر و وزارت نفت بررسی شد. وزارت نفت در بخش‌های مختلف از جمله موضوعات مرتبط با مفاد برنامه توسعه، تبصره‌ها و احکام بودجه و تحقق برنامه‌های وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان شورای اسلامی ایران و هیات دولت افزایش فروش و صادرات نفت، مدیریت صحیح توزیع سوخت زمستانی و سایر فرآورده های نفتی، عملکرد موفق در حوزه دیپلماسی انرژی و ارتباط مناسب با کشورهای همسایه در بخش انرژی. و همچنین با استفاده از فرصت های سرمایه گذاری تشکر و قدردانی کردند.

معاون حقوقی و مجلس وزارت نفت با بیان اینکه در این جلسه آخرین اهداف و برنامه های وزارت نفت به نمایندگان مجلس ارائه شد و نمایندگان نیز سوالات خود را مطرح کردند، اظهار داشت: یک طرح خوب و مناسب فضای تعاملی بین نمایندگان مجلس و وزارت نفت ایجاد شده است. امیدواریم اینگونه جلسات در فواصل زمانی منظم ادامه داشته باشد زیرا این امر به هم افزایی و همکاری مجلس و وزارت نفت کمک می کند.

گفتنی است این دومین دیدار نمایندگان کمیسیون های مختلف شورای اسلامی با وزیر نفت بود.