آیا بحران انرژی واردات گاز را گران کرد؟


اصطلاح “بحران انرژی” زمانی به مفهوم جدی تری برای اروپا تبدیل شد که روسیه به دلیل مشکلات در تعمیر و نگهداری، تامین گاز به همسایگان اروپایی خود را متوقف کرد. آلمان نیز به دلیل قطع گاز نورد استریم ۱ و تحت تاثیر این تحریم ها، زمستان متفاوتی را برای کشورش پیش بینی کرد.

آیا بحران انرژی واردات گاز را گران کرد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.