بهره گیری از توان ایران در پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز کشوربه گزارش شانا، رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با حضور در پارک علم و فناوری خلیج فارس ضمن آشنایی با توانمندی های شرکت های دانش بنیان مستقر در این مرکز علمی، بر لزوم بهره برداری از آن تاکید کرد. بهره مندی از نوآوری و ابتکار جوانان مستعد در پروژه های صنعت گاز کشور. انجام داد

ابوالحسن رزمی نیا رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر نیز که در این بازدید حضور داشت، گفت: ۱۵ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه صنعت نفت و گاز آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ساخت تجهیزات جدید ارائه کردند. فناوری ها و نرم افزارهای مرتبط با این صنعت استراتژیک. .

مدیران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از استماع گزارش شرکت های دانش بنیان، ضمن تقدیر از پیشرفت شرکت های ایرانی در شکستن مرزهای دانش، بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل به ویژه در پروژه هوشمندسازی تاکید کردند. شبکه توزیع گاز کشور

بر اساس این گزارش، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در رویکرد جدید خود با توجه به نیازهای نوین انرژی کشور، بهینه سازی مصرف گاز و هوشمندسازی شبکه توزیع را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد تا اقدامات موثری را در این زمینه انجام دهد. با استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی امتیاز گرفتن